Telefon 720 409 499 (pon.-pt. w godz. 12-18)

Specjalistyczne gabinety lekarskie

Gabinety | Onkologia

Rozpoznanie choroby nowotworowej jest ogromnym obciążeniem dla chorego i jego rodziny. W większości przypadków bardzo wcześnie rozpoznane nowotwory można wyleczyć stosując wyłącznie metody leczenia miejscowego takie jaki chirurgia czy radioterapia.

W przypadku bardziej zaawansowanych nowotworów często wskazane jest stosowanie uzupełniającego leczenia systemowego (chemioterapii, hormonoterapii czy terapii ukierunkowanej molekularnie). Takie leczenie ma na celu zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby i zwiększenie prawdopodobieństwa wyleczenia.

W przypadku uogólnionego procesu nowotworowego, gdy w organizmie chorego pojawią się przerzuty choroba staje się praktycznie nieuleczalna. W takiej sytuacji podstawowym postępowaniem leczniczym jest leczenie systemowe, o charakterze paliatywnym.

Sto lat temu wszyscy chorzy na cukrzycę umierali w ciągu kilku miesięcy od rozpoznania, a aktualnie przy odpowiednim postępowaniu mogą żyć tak samo długo jak osoby zdrowe. Podobną sytuację mamy nadzieję zaobserwować w przypadku chorób nowotworowych, gdzie ogromny postęp w ostatnich 20 latach, umożliwia (w przypadku wielu nowotworów) uzyskanie wieloletniego przeżycia w chorobie przerzutowej.

W  onkologii klinicznej niezwykle istotne jest konsultowanie przypadku określonego chorego z różnymi specjalistami (tzw. uzyskiwanie drugiej opinii). Takie konsultacje są istotne również dla onkologa prowadzacego, bowiem czasami spojrzenie innego lekarza pozwala dostrzec pewne aspekty, których się nie zauważyło widząc chorego na co dzień.

Sam często, w przypadku skomplikowanych sytuacji klinicznych namawiam moich chorych na konsultowanie się z innymi onkologamii, eskpertami w określonych dziedzinach onkologii. To buduje wzajemne zaufanie i pozwala choremu upewnić się, że leczenie, któremu się poddaje jest postępowaniem optymalnym.

Przebieg konsultacji onkologicznej:

  1. Podczas rejestacji telefonicznej na dany termin, pacjent otrzymuje adres poczty elektronicznej, z prośbą o przesłanie dostępnej dokumentacji medycznej.
  2. Godzina konsultacji zostanie podana telefonicznie lub drogą elektroniczną przez lekarza, po zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją.